Nederlands (NL) German (DE)

De NatuurApotheek filosofie


"De Natuurapotheek is toekomstgericht en wil zich actief inzetten in samenwerking met het reguliere en complementaire veld om de kwaliteit van de farmaceutische zorg te verhogen. Dit alles in dienst van de patiënt."

Nicole Wauters en Charles Wauters zijn met pensioen gegaan, maar zullen hun kennis en kunde blijven geven. Edwin geeft vanaf 1 juli 2013 nieuw elan aan de NatuurApotheek en is de nieuwe apotheker. Het is een uniek concept en de naam spreekt voor zich: De NatuurApotheek is een erkende apotheek. Zij is uw gids voor natuurgeneeskundige, orthomoleculaire en mycologische receptuur. De NatuurApotheek bereidt magistrale recepten en verstrekt spécialités: Oosters of Westers, enkelvoudig of samengesteld en in iedere gewenste vorm en juiste hoeveelheid vanuit de filosofie: kwaliteit en veiligheid, daar waar traditie en wetenschap samengaan, in dienst en uit respect voor de patiënt.

Traditie in hedendaagse setting

In 1982 begon Charles Wauters binnen een reguliere apotheek met het verstrekken van kruidenbereidingen, hetgeen uiteindelijk resulteerde in de volwaardige zelfstandige vestiging in Pijnacker van de NatuurApotheek in augustus 2002. Hij vervulde allerlei functies in nationale en internationale organisaties, die de fytotherapie of de natuurgeneeskunde kritisch stimuleren. Zo was hij bestuurslid van de NVF (Nederlandse Vereniging van Fytotherapie).In de NatuurApotheek werkt een enthousiast team van apothekersassistenten en andere vakkundige medewerkers.

Formules op maat, magistrale receptuur en hedendaagse toedieningsvormen 

In hoofdzaak wordt magistrale receptuur bereid in alle hedendaagse toedieningsvormen op basis van Westerse of Oosterse traditie of andere natuurgeneeskundige principes en ook vanuit orthomoleculaire grondstoffen. De NatuurApotheek levert droge extracten (o.a. granulaten), vloeibare extracten (o.a. hydrofiel concentraten en tincturen), ruwe kruiden (gesneden of gemalen), capsules, tabletten, crèmes en zalven, oog- neus- en oordruppels, siropen etc.

De tincturen van de NatuurApotheek zijn bijzonder

In de Europese Fytotherapie is een verhouding 1:10 gebruikelijk, overeenkomend met de sterkte van een moedertinctuur (MT). De Natuurapotheek hanteert echter standaard 1:5, zoals men gewoon is in de Angelsaksische wereld. Het voordeel is dat met deze verhouding minder alcohol wordt toegediend en dat het prijstechnisch voordeliger is.  Een grote groep gebruikers stelt dat zeer op prijs.

Gecertificeerde kwaliteit en maximale veiligheid 

De NatuurApotheek heeft inmiddels ongeveer 3000 items van gecontroleerde, natuurlijke grondstoffen, van een analysecertificaat voorziene, grondstoffen op voorraad. De analyses moeten voldoen aan monografieën van de Europese Farmacopee, andere in Europa erkende farmacopees of een monografie, die voldoet aan de laatste wetenschappelijke maatstaven. Daardoor wordt de veiligheid optimaal verzekerd.
Interacties en contra-indicaties worden voor zover bekend meegegeven met de aflevering.

Deskundig advies: toegevoegde waarde aan de zorg

De filosofie is dat de patiënt wordt geholpen door de juiste diagnose, met de juiste therapie en de juiste preparaten. Kennis van twee werelden (NatuurApotheek en “gewone” apotheek) maakt een hechte wisselwerking tussen het reguliere veld en het additieve veld mogelijk. Trouwens ‘regulier’, ‘additief’ en ‘alternatief’ zijn normatieve begrippen.  Wat hier ‘alternatief’ genoemd wordt, wordt in China bv. regulier genoemd.

De Natuurapotheek ondersteunt door advies en informatie over producten, receptuur, veiligheid en contra-indicaties,  apothekers en beroepsbeoefenaars en wil in een efficiënte wisselwerking het reguliere en het natuurgeneeskundige veld met elkaar op een zinvolle manier verbinden en laten communiceren en discussiëren.

De Natuurapotheek wil op deze manier een steentje bijdragen aan een integratie-model binnen de gezondheidszorg, waarin de ordeningen geleidelijk zullen worden gehergroepeerd tot werkbare en kundige gehelen, die bijdragen aan het welzijn van de patiënt. Hiervoor is openheid nodig  en moeten we elkaar laten zien waar we mee bezig zijn, onze twijfels, kunde en flaters delen.